Przejdź do treści

Mozaikowa masa tynkarska

GRAMAPLAST

tynk mozaikowy

AKRYLOWA

mozaikowa masa tynkarska jest wodną kompozycją polimerów akrylowych, kruszyw dolomitowych i piasków kwarcowych. Jest produktem plastycznym bez substancji toksycznych. Tynk jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, niepalny i przepuszczalny dla pary wodnej.

SILIKONOWA

mozaikowa masa tynkarska  to wodna kompozycja polimerów silikonowych, kruszyw dolomitowych i piasków kwarcowych. Jest produktem plastycznym bez substancji toksycznych. Tynk jest wysoko odporny na działanie czynników atmosferycznych, niepalny i przepuszczalny dla pary wodnej. Zachowuje wysoką elastyczność i posiada zdolność „samooczyszczenia”. Zwiększona wodoodporność ogranicza możliwości rozwoju grzybów i pleśni. Kompozycja polimerów silikonowych zwiększa odporność na czynniki chemiczne oraz promieniowanie IR i UV.

 

Podłoże przed nakładaniem tynków elewacyjnych powinno spełniać następujące parametry:

– być zobojętnione (redukcja pH),

– być wysezonowane (krystalizacja wapna),

– posiadać wysoka spoistość,

– mieć idealną równość pod granulację 1mm,

– mieć wyrównaną chłonność,

– nie może posiadać przebarwień,

– wolne od zanieczyszczeń.

 

Najczęściej spotykane podłoża pod tynki mozaikowe:

– tynki klasyczne (cementowo-wapienne),

– tynki gipsowe,

– płyty gipsowo-kartonowe,

– gładzie szpachlowe akrylowe lub winylowe,

– lamperie olejne lub ftalowe,

– stare tynki mozaikowe.

 

Postępowanie:

tynki klasyczne

– dokładne oczyszczenie mechaniczne w przypadku starego tynku,

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący (brak spoistości),

– lub gruntowanie preparatem PLASTGUNT uniwersalny (wysoka chłonność),

– lub zmycie słabym strumieniem wody (obniżenie wysokiego pH),

– nałożenie podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST,

 

tynki gipsowe

– dokładne oczyszczenie mechaniczne po szlifowaniu,

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący (wyrównanie chłonności i likwidacja przebarwień),

– nałożenie podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST,

 

płyty gipsowo-kartonowe

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący,

– nałożenie podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST,

 

gładzie szpachlowe akrylowe lub winylowe

– dokładne oczyszczenie mechaniczne po szlifowaniu,

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT uniwersalny (wyrównanie chłonności),

– nałożenie podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST,

 

lamperie olejne lub ftalowe

– lekkie przeszlifowanie lamperii papierem ściernym w granulacji od 60 do 100,

– dokładne oczyszczenie mechaniczne po szlifowaniu,

– malowanie sczepnym podkładem tynkarskim,

– nałożenie podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST,

 

stare tynki mozaikowe

– dokładne czyszczenie mechaniczne,

– dokładne zmycie powierzchni.

UWAGA ważna informacja!

Aplikacja tynku mozaikowego na tynk mozaikowy nie wymaga stosowania podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST.

 

Na tak przygotowane podłoże nakłada się podkład tynkarski minimum 6 godzin * przed planowanym nałożeniem mozaikowej masy tynkarskiej.

W przypadku dociepleń budynków oraz wypełniania nierówności, podkład nakłada się najwcześniej po 7 dniach * od związania zaprawy klejowej.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Po otwarciu wiadra z mozaikową masą tynkarską trzeba ją dokładnie wymieszać. Mieszanie powinno być regularnie powtarzane w trakcie pracy. Masę tynkarską GRAMAPLAST nakłada się pacą nierdzewną, rozcierając na ścianie z dołu do góry równą warstwą, tak aby podłoże pozostało niewidoczne. Po nałożeniu większej powierzchni (np. 3 m²) należy sprawdzić i ewentualnie zlikwidować powstałe nierówności. Prace należy prowadzić na jednej całej ścianie bez przerywania. Przerwanie robót może powodować widoczne ślady, niemożliwe do usunięcia. W pomieszczeniach zamkniętych lub miejscach źle oświetlonych, zaleca się używanie lamp  do oświetlania obrabianych powierzchni. Schnięcie tynku w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 24 godziny *.

W warunkach zewnętrznych czas wiązania zależy od pogody i wynosi około 24 godziny *.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Granulacja w mm Zużycie w kg/m²
1,0 2,9 do 3,1
1,5 3,8 do 4,2

Przy planowaniu rzeczywistego zużycia należy uwzględnić stan podłoża, warunki atmosferyczne, technikę nakładania, granulację produktu oraz kwalifikację wykonawcy. Jeżeli zużycie tynku wzrasta, świadczy to o dużych nierównościach ściany lub zbyt grubej warstwie nakładanej masy tynkarskiej.

Wzory kolorystyczne

W przypadku wzorów kolorystycznych ich zgodność zostaje zagwarantowana w ramach tej samej partii produkcyjnej.

Do każdego wzoru mozaikowej masy tynkarskiej GRAMAPLAST jest przeznaczony odpowiedni kolor podkładu PRIMERPLAST.

Stosowanie pod każdy wzór białej masy podkładowej, może skutkować widocznymi przebarwieniami na większych powierzchniach.

Podłoże

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Pogoda i warunki aplikacyjne

Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania masy tynkarskiej i 24 godziny po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C i wyższa od + 25°C. W tym czasie należy chronić świeżą fakturę przed deszczem, który powoduje wypłukanie spoiwa i plamy na powierzchni.

Wilgotność powietrza w trakcie nakładania masy tynkarskiej i 24 godziny po nałożeniu nie powinna przekraczać 75%.

Niewskazane jest bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.

Najkorzystniejsza prędkość wiatru podczas nakładania mas tynkarskich nie powinna przekraczć 5 m/s (18 km/h).

W przypadku gdy wiatr ma stałą, niekorzystną prędkość należy stosować osłony w postaci siatek lub paneli ochronnych.

Podobną ochronę należy zastosować jeżeli występuje stałe, silne nasłonecznienie.

Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy może ulec degradacji.

Aplikacja

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny systemu tynkarskiego. Wszelkie negatywne uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

Przed nakładaniem masy tynkarskiej powierzchnia ścian pomalowanych podkładem tynkarskim powinna być jednorodna kolorystycznie.

Zaleca się nakładanie tynku z tej samej partii produkcyjnej na całą ścianę. W przypadku różnych partii, należy je ze sobą wymieszać.

W przypadku rozcieńczenia masy tynkarskiej powinno być takie samo na całej obrabianej powierzchni.

Czyszczenie urządzeń i powierzchni

Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.

Zalecenia końcowe

Powierzchnie tynku GRAMAPLAST mogą być dodatkowo zabezpieczane lakierem PLASTLAK lub zdobione lakierem PLASTLAK z brokatem.

W lokalizacjach gdzie notuje się podwyższoną wilgotność, po aplikacji na powierzchniach zewnętrznych mogą pojawiać się mgliste, białe plamy w czasie deszczowych i wilgotnych dni. Efekt ten może utrzymywać się do 6 miesięcy od nałożenia tynku mozaikowego. W przypadku zastosowania lakieru opisany efekt nie występuje.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

Nie mieszać z innymi produktami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

Wiadra plastikowe 20 kg

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5°C do +25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanej masy tynkarskiej wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas nakładania masy tynkarskiej należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą.

Uwaga!

Nasze pliki cookie mogą być używane do personalizowania treści i reklam i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.

Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny analitykom oraz mediom społecznościowym.

Akceptuję
Odrzucam