Przejdź do treści

Fasadowy podkład malarski

PRIMERFAS

PRIMERFAS

SILIKONOWY

jest wodną kompozycją polimerów silikonowych, akrylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Jest przeznaczony do malowania zewnętrznego jako warstwa podkładowa pod farby silikonowe i siloksanowe. Posiada doskonałą przyczepność do odpowiednio przygotowanych, zewnętrznych podłoży mineralnych. Wysoka zawartość drobnych wypełniaczy wygładza podłoże pod farby fasadowe. Zastosowany kolor, wyrównując kontrasty, zmniejsza zużycie oraz ogranicza ilość warstw farby nawierzchniowej.

AKRYLOWY

jest wodną kompozycją polimerów akrylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Jest przeznaczony do malowania zewnętrznego jako warstwa podkładowa pod farby akrylowe i winylowe. Posiada dobrą przyczepność do odpowiednio przygotowanych, zewnętrznych podłoży mineralnych. Wysoka zawartość drobnych wypełniaczy wygładza podłoże pod farby fasadowe. Zastosowany kolor, wyrównując kontrasty, zmniejsza zużycie oraz ogranicza ilość warstw farby nawierzchniowej.

KRZEMIANOWY

jest wodną kompozycją polimerów organicznych i nieorganicznych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Jest przeznaczony do malowania zewnętrznego jako warstwa podkładowa pod farby krzemianowe. Posiada bardzo dobrą przyczepność do odpowiednio przygotowanych, zewnętrznych podłoży mineralnych. Wysoka zawartość drobnych wypełniaczy wygładza podłoże pod farby fasadowe. Zastosowany kolor, wyrównując kontrasty, zmniejsza zużycie oraz ogranicza ilość warstw farby nawierzchniowej.

Produkowany jest w kolorach zbliżonych do farb fasadowych

MALPLAST

Przed malowaniem podkładem malarskim należy dokładnie usunąć stare powłoki. Powierzchnia uszkodzona (pęknięcia lub ubytki) powinna zostać poddana renowacji. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z zanieczyszczeń oraz jednorodne pod względem chłonności. W przeciwnym wypadku powinno zostać wyrównane oraz zagruntowane gruntem uniwersalnym lub głębokopenetrującym minimum 3 godziny * przed planowanym nałożeniem podkładu.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Podkład malarski przed położeniem należy dokładnie wymieszać mieszadłem ze stali nierdzewnej do wyrównania konsystencji. Dobrze wymieszany wyrób stanowi jednorodną kolorystycznie płynną masę bez wtrąceń substancji obcych i żelu. Jest przystosowany do nakładania kilkoma technikami.

Technika tradycyjna

Podkład jest dostarczany w postaci gotowej do malowania wałkiem malarskim lub pędzlem. Należy go nakładać jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności i zdolności krycia danego koloru.  

Natrysk HVLP

Przy stosowaniu tej techniki należy dostosować konsystencję farby do potrzeb natrysku (rozcieńczenie wodą maksymalnie do 3%). Po dodaniu wody farbę należy dokładnie wymieszać i dokonać próbnego natrysku.

Natrysk hydrodynamiczny

Przy tej technice należy utrzymywać parametry podane przez producenta urządzenia natryskowego.

Kolejne warstwy maluje się w odstępach 4 godzin *, tak aby uzyskać jednorodną kolorystycznie powłokę. Warstwę malarską można nakładać gdy podkład jest całkowicie suchy. Całkowite schnięcie podkładu zależy od pogody i wynosi około 6 godzin *.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Zużycie podkładu malarskiego waha się

od 0,25 do 0,35 kg/m²

Jest uzależnione od jakości podłoża, zastosowanych narzędzi oraz kwalifikacji wykonawcy.

Podłoże

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości warstwy podkładowej.

Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

Warunki aplikacyjne

Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania preparatu i 6 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C i wyższa od + 25°C. W tym czasie należy chronić zagruntowane powierzchnie przed deszczem, który powoduje wypłukanie preparatu gruntującego.

Niewskazane jest bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.

Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy może ulec degradacji.

Aplikacja

Po nałożeniu podkładu malarskiego powierzchnia powinna być jednorodna kolorystycznie.

Zaleca się malowanie całej ściany podkładem z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je ze sobą wymieszać.

W przypadku rozcieńczenia podkładu powinno być ono takie samo na całej malowanej powierzchni.

Czyszczenie urządzeń i powierzchni

Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.

Dodatkowe zalecenia i informacje

Nie mieszać z innymi produktami.

Podkład malarski nie zastępuje preparatów gruntujących, których zastosowanie na różnego rodzaju podłożach może być niezbędne.

Podkład malarski nie nadaje się do finalnego wykańczania powierzchni. Brak warstwy nawierzchniowej może spowodować w krótkim terminie degradację powłoki.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

Wiadra plastikowe 5 , 10, 15 kg.

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego podkładu tynkarskiego wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas nakładania podkładu tynkarskiego należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą.

Uwaga!

Nasze pliki cookie mogą być używane do personalizowania treści i reklam i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.

Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny analitykom oraz mediom społecznościowym.

Akceptuję
Odrzucam