Przejdź do treści

Emulsyjna biała farba wewnętrzna

PLASTMAL

PLASTMAL

Emulsyjna biała farba wewnętrzna PLASTMAL jest wodną kompozycją organicznych polimerów akrylowo-winylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Wyrób charakteryzuje się dobrą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych wewnętrznych podłoży mineralnych. Farba posiada dobre właściwości kryjące. Powłoka pozwala na swobodną wymianę pary wodnej i oddawanie wilgoci przez podłoże. PLASTMAL jest produktem zgodnym z Unijną Dyrektywą 2004/42/CE. Nie zawiera szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO=0g/l).

 

Podłoże przed nakładaniem tynków elewacyjnych powinno spełniać następujące parametry:

– posiadać wysoka spoistość,

– mieć wyrównaną chłonność,

– wolne od zanieczyszczeń.

 

Najczęściej spotykane podłoża pod farby wewnętrzne:

– tynki klasyczne (cementowo-wapienne),

– tynki gipsowe,

– płyty gipsowo-kartonowe,

– gładzie szpachlowe akrylowe lub winylowe.

 

Postępowanie:

→ tynki klasyczne

– dokładne oczyszczenie mechaniczne w przypadku starego tynku,

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący (brak spoistości),

– lub gruntowanie preparatem PLASTGUNT uniwersalny (wysoka chłonność),

 

→ tynki gipsowe

– dokładne oczyszczenie mechaniczne po szlifowaniu,

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący (wyrównanie chłonności i likwidacja przebarwień),

 

→ płyty gipsowo-kartonowe

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący,

 

→ gładzie szpachlowe akrylowe lub winylowe

– dokładne oczyszczenie mechaniczne po szlifowaniu,

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT uniwersalny (wyrównanie chłonności),

 

Na tak przygotowane podłoża nakłada się farbę podkładową PRIMERMAL minimum 6 godzin * przed planowanym malowaniem farbą nawierzchniową (opcja)

lub rozcieńczoną wodą (maksymalnie do 10 %) farbę PLASTMAL minimum 4 godziny * przed malowaniem finalnym.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Przed malowaniem farba fasadowa PLASTMAL powinna być dokładnie wymieszana czystym mieszadłem. Dobrze wymieszany wyrób stanowi jednorodny kolorystycznie gęsty płyn bez wtrąceń substancji obcych i żelu.

Farba wewnętrzna jest przystosowana do nakładania kilkoma technikami.

Technika tradycyjna

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do malowania wałkiem malarskim lub pędzlem. Należy ją nakładać jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża i zdolności krycia danego koloru. Na podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby dającą jednorodną powłokę.

Natrysk HVLP

Przy stosowaniu tej techniki należy dostosować konsystencję farby do potrzeb natrysku (rozcieńczenie wodą maksymalnie do 2%). Po dodaniu wody farbę należy dokładnie wymieszać i dokonać próbnego natrysku.

Natrysk hydrodynamiczny

Przy tej technice należy utrzymywać parametry podane przez producenta urządzenia natryskowego z uwzględniem najniższych parametrów ciśnieniowych.

 

Niezależnie od zastosowanej techniki, kolejne warstwy maluje się w odstępach 4 godzin *, tak aby uzyskać jednorodną kolorystycznie powłokę. Całkowite schnięcie farby zależy od pogody i wynosi około 8 godzin *.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Zużycie farby waha się

od 0,05 do 0,15 l/m²

Przy planowaniu rzeczywistego zużycia należy uwzględnić stan podłoża, technikę nakładania, warunki atmosferyczne oraz kwalifikację wykonawcy.

 

Podłoże

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Warunki aplikacyjne

Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania preparatu i 6 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C i wyższa od + 25°C.

Aplikacja

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości malowania. Wszelkie negatywne uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

W przypadku gdy nakładana warstwa farby posiada silnie kontrastowy kolor w stosunku do podłoża należy wykonać próby związane z oceną krycia i wydajności.

Jeżeli na skutek kontrastu z podłożem krycie i wydajność są niezadowalające, należy zastosować podkład malarski PRIMERMAL lub rozcieńczoną wodą farbę PLASTMAL (maksymalnie do 10%).

W przypadku zastosowania podkładu malarskiego powierzchnia ścian pomalowanych podkładem powinna być jednorodna kolorystycznie.

W przypadku rozcieńczenia farby powinno być ono takie samo na całej malowanej powierzchni.

Zaleca się malowanie całej ściany farbą tej samej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je ze sobą wymieszać.

W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może spowodować efekt różnych odcieni bieli.

Czyszczenie urządzeń i powierzchni

Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.

Dodatkowe zalecenia i informacje

Nie mieszać z innymi produktami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

Wyrób posiada lepkość roboczą.

Farba PLASTMAL nadaje się również do nakładania techniką natryskową, szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej producenta **.

W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może spowodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

—-

** www.plastmix.pl

Wiadra plastikowe 10 litrów

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanej farby emulsyjnej wynosi 12 miesięcy od daty produkcji

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas malowania farbą emulsyjną należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą.

Uwaga!

Nasze pliki cookie mogą być używane do personalizowania treści i reklam i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.

Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny analitykom oraz mediom społecznościowym.

Akceptuję
Odrzucam