Przejdź do treści

Podkład tynkarski

PRIMERPLAST

podkład tynkarski

SILIKONOWY

jest wodną kompozycją polimerów silikonowych, polimerów akrylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych podłoży mineralnych. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń jako niezbędny środek kontaktowy pod elewacyjne i mozaikowe tynki silikonowe. Wysoka zawartość wypełniaczy kwarcowych nadaje charakterystyczną szorstkość powierzchni pomalowanej podkładem silikonowym.

AKRYLOWY

to wodna kompozycja polimerów akrylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Wyrób charakteryzuje się dobrą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych podłoży mineralnych.  Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń jako niezbędny środek kontaktowy pod elewacyjne i mozaikowe tynki akrylowe  oraz dodatkowo pod tynki mineralne. Wysoka zawartość wypełniaczy kwarcowych nadaje charakterystyczną szorstkość powierzchni pomalowanej podkładem akrylowym.

KRZEMIANOWY

stanowi wodną kompozycję nieorganicznych i organicznych polimerów, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Podkład charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych zewnętrznych podłoży mineralnych. Nadaje się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń jako niezbędny środek kontaktowy pod elewacyjne tynki krzemianowe. Dzięki zastosowaniu szkła potasowego podkład posiada bardzo dużą paroprzepuszczalność. Wysoka zawartość wypełniaczy kwarcowych nadaje charakterystyczną szorstkość powierzchni pomalowanej podkładem krzemianowym.

Produkowany jest w kolorze białym, w kolorystyce zbliżonej do kolorów tynków akrylowych oraz w kilku kolorach do tynków mozaikowych według poniższego wykazu.

 

 

Podłoże przed malowaniem podkładem tynkarskim PRIMERPLAST powinno być równe oraz jednorodne pod względem chłonności. Jeżeli nie spełnia wymienionych parametrów należy je wyrównać oraz zagruntować gruntem uniwersalnym lub głębokopenetrującym w zależności od jakości i chłonności podłoża. Gruntowanie należy przeprowadzić minimum 3 godziny * przed planowanym nałożeniem podkładu.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Podkład tynkarski przed położeniem należy dokładnie wymieszać mieszadłem ze stali nierdzewnej do wyrównania konsystencji. Dobrze wymieszany wyrób stanowi jednorodną kolorystycznie płynną masę bez wtrąceń substancji obcych i żelu.

Podkład tynkarski PRIMERPLAST  jest przystosowany do nakładania kilkoma technikami.

Technika tradycyjna

Podkład tynkarski maluje się jednokrotnie pędzlem lub dwukrotnie wałkiem malarskim, w odstępie 4 godzin *, tak aby uzyskać jednorodną kolorystycznie powłokę.

Natrysk powietrzny

Podkład tynkarski nakłada się krzyżowo za pomocą pneumatycznego pistoletu tynkarskiego i kompresora. Pistolet należy prowadzić prostopadle do natryskiwanej powierzchni. Odległość dyszy pistoletu od podłoża 25 – 35 cm, dysza pistoletu 3 lub 4 mm, ciśnienie robocze od 4 do 6 barów.

Natrysk HVLP

Kolejna metoda w technice natryskowej to aplikacja za pomocą urządzeń HVLP. Sposób natrysku identyczny jak przy natrysku powietrznym.

Natrysk hydrodynamiczny

Przy tej technice należy stosować parametry podane przez producenta urządzenia natryskowego.

 

Przy każdej technice natryskowej należy dostosować konsystencję podkładu do potrzeb natrysku (rozcieńczenie wodą maksymalnie do 3 %). Po dodaniu wody wyrób należy dokładnie wymieszać i dokonać próbnego natrysku. Kolejne warstwy można natryskiwać w odstępie 4 godzin *, tak aby uzyskać jednorodną kolorystycznie powłokę.

Warstwę tynkarską można nakładać gdy podkład jest całkowicie suchy. Całkowite schnięcie podkładu w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 6 godzin *. W warunkach zewnętrznych czas wiązania zależy od pogody i wynosi około 6 godzin *.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Zużycie podkładu tynkarskiego wynosi

od 0,3 do 0,4 kg/m²

Jest uzależnione od jakości podłoża i zastosowanych narzędzi oraz kwalifikacji wykonawcy.

Podłoże

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości warstwy podkładowej.

Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

Warunki aplikacyjne

Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania preparatu i 6 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C i wyższa od + 25°C. W tym czasie należy chronić zagruntowane powierzchnie przed deszczem, który powoduje wypłukanie podkładu.

Niewskazane jest bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.

Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy może ulec degradacji.

Aplikacja

Zaleca się malowanie całej ściany podkładem z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je ze sobą wymieszać.

W przypadku rozcieńczenia podkładu powinno być ono takie samo na całej malowanej powierzchni.

Po nałożeniu podkładu tynkarskiego powierzchnia powinna być jednorodna kolorystycznie.

Czyszczenie urządzeń i powierzchni

Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.

Dodatkowe zalecenia i informacje

Nie mieszać z innymi produktami.

Podkład tynkarski nie zastępuje preparatów gruntujących, których zastosowanie na różnego rodzaju podłożach może być niezbędne.

Podkład tynkarski nie nadaje się do finalnego wykańczania powierzchni. Brak warstwy nawierzchniowej może spowodować w krótkim terminie degradację powłoki.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

Wiadra plastikowe:

 

1,5 , 5 , 10, 15 kg pod tynki mozaikowe

 

5 , 10 , 15 kg pod tynki elewacyjne

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego podkładu tynkarskiego wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas nakładania podkładu tynkarskiego należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą.

Uwaga!

Nasze pliki cookie mogą być używane do personalizowania treści i reklam i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.

Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny analitykom oraz mediom społecznościowym.

Akceptuję
Odrzucam