Przejdź do treści

Elewacyjna masa tynkarska

FABUD

tynk elewacyjny

SILIKONOWA

jest wodną kompozycją  polimerów silikonowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych zewnętrznych podłoży mineralnych. Tynk zachowuje wysoką elastyczność i wodoodporność, nie jest nasiąkliwy i posiada zdolność „samoczyszczenia”. Zwiększona wodoodporność ogranicza możliwości rozwoju grzybów i pleśni. Tynk FABUD silikonowy jest bardziej odporny na zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie IR i UV.

AKRYLOWA

stanowi wodną kompozycją polimerów akrylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Wyrób charakteryzuje się dobrą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych zewnętrznych podłoży mineralnych. Tynk FABUD akrylowy jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne, oraz promieniowanie IR i UV.

KRZEMIANOWA

to wodna kompozycja nieorganicznych i organicznych polimerów, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Wyrób charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych zewnętrznych podłoży mineralnych. Dzięki zastosowaniu szkła potasowego tynk posiada zwiększoną paroprzepuszczalność. Podwyższone pH masy tynkarskiej wspomaga bioodporność. FABUD krzemianowy jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie IR i UV.

Podłoże przed nakładaniem tynków elewacyjnych powinno spełniać następujące parametry:

– posiadać wysoka spoistość,

– mieć idealną równość pod granulację 1mm,

– mieć wyrównaną chłonność,

– być oczyszczone z zanieczyszczeń,

– być zobojętnione (redukcja pH),

– być wysezonowane (krystalizacja wapna).

 

Podłoża pod tynki elewacyjne dzielimy na dwa rodzaje:

– tynki klasyczne (cementowo-wapienne),

– zaprawy klejowe (w systemach ociepleń lub w innym zastosowaniu).

 

Postępowanie:

→ tynki klasyczne

– dokładne oczyszczenie mechaniczne w przypadku starego tynku,

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący (brak spoistości),

– lub gruntowanie preparatem PLASTGUNT uniwersalny (wysoka chłonność),

– lub zmycie słabym strumieniem wody (obniżenie wysokiego pH),

– nałożenie podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST,

→ zaprawa klejowa

– dokładne oczyszczenie mechaniczne w przypadku zaprawy nakładanej kilka miesięcy wcześniej,

– lub zmycie słabym strumieniem wody przy świeżej zaprawie (wysokie pH),

– nałożenie podkładu tynkarskiego PRIMERPLAST.

 

Na tak przygotowane i równe podłoże nakłada się odpowiedni podkład tynkarski minimum 6 godzin * przed planowanym nałożeniem masy tynkarskiej.

W przypadku dociepleń budynków oraz wypełniania nierówności, podkład nakłada się najwcześniej po 7 dniach * od związania zaprawy klejowej.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Przed nałożeniem masa tynkarska FABUD powinna być dokładnie wymieszana czystym mieszadłem wolnoobrotowym ze stali nierdzewnej. Dobrze wymieszany wyrób stanowi jednorodną kolorystycznie masę bez wtrąceń substancji obcych i żelu. Masa tynkarska FABUD jest przystosowana do nakładania trzema technikami.

Technika tradycyjna

FABUD  nakłada się pacą ze stali nierdzewnej. Fakturę grysową uzyskuje się przez rozcieranie masy pacą plastikową do uzyskania cienkiej warstwy „grysowej”. Fakturę typu „kornik”otrzymujemy poprzez rozcieranie nałożonej masy ruchami posuwistymi lub kolistymi do uzyskania pożądanego rysunku. Przy stosowaniu tradycyjnej techniki nie zaleca się rozcieńczania masy tynkarskiej wodą.

Natrysk powietrzny

Technikę natryskową stosuje się tylko do nakładania tynków o fakturze „grys”. FABUD nakłada się za pomocą urządzeń wymienionych w zakładce „Narzędzia”. Niezależnie od posiadanego urządzenia, pistolet należy prowadzić prostopadle do natryskiwanej powierzchni. Odległość dyszy pistoletu od podłoża 25-30cm, dysza pistoletu od 4 do 8 mm, ciśnienie robocze od 4 do 6 barów. Powierzchnia tynku nałożonego tą techniką, może być wygładzana ręcznie jak w technice tradycyjnej. Jeżeli wygładzanie zostanie pominięte otrzymamy warstwę o charakterystycznej „ostrej” strukturze. Przy stosowaniu tej techniki należy dostosować konsystencję masy tynkarskiej do potrzeb natrysku (ok. 1 – 3% rozcieńczenie wodą ). Po dodaniu wody masę należy dokładnie wymieszać i dokonać próbnego natrysku.

Natrysk hydrodynamiczny

Przy tej technice należy stosować parametry pracy podane przez producenta urządzenia. Standardowe tynki elewacyjne FABUD nie są odporne na wysokie ciśnienie panujące w dyszy lancy urządzenia hydrodynamicznego. Producent oferuje specjalną wersję produktu przeznaczoną do natrysku hydrodynamicznego.

 

Ważna informacja !!!

Standardowe tynki elewacyjne FABUD nie są odporne na wysokie ciśnienie panujące w dyszy lancy urządzenia hydrodynamicznego. Producent oferuje specjalną wersję produktu przeznaczoną do natrysku hydrodynamicznego.

 

Niezależnie od wybranej techniki nakladania całkowite schnięcie tynku zależy od pogody i wynosi około 24 godziny *.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Struktura Granulacja [mm]
  Zużycie [kg/m²]
grys 1,0
  1,6 – 2,0
  1,5
  2,2 – 2,6
  2,0
  2,8 – 3,2
kornik 1,5
  2,1 – 2,5
  2,0
  2,7 – 3,1

 

Przy planowaniu rzeczywistego zużycia należy uwzględnić stan podłoża, warunki atmosferyczne, technikę nakładania oraz kwalifikację wykonawcy.

Kolory

W przypadku kolorów wyrównywanie barw zostaje zagwarantowane w ramach tej samej partii produkcyjnej.

W przypadku mas tynkarskich nie zaleca się stosowania ciemnych kolorów na duże powierzchnie zewnętrzne.

Podłoże

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Pogoda i warunki aplikacyjne

Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania masy tynkarskiej i 24 godziny po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C i wyższa od + 25°C. W tym czasie należy chronić świeżą fakturę przed deszczem, który powoduje wypłukanie spoiwa i plamy na powierzchni.

Wilgotność powietrza w trakcie nakładania masy tynkarskiej i 24 godziny po nałożeniu nie powinna przekraczać 75%.

Niewskazane jest bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.

Najkorzystniejsza prędkość wiatru podczas nakładania mas tynkarskich nie powinna przekraczć 5 m/s (18 km/h).

W przypadku gdy wiatr ma stałą, niekorzystną prędkość należy stosować osłony w postaci siatek lub paneli ochronnych.

Podobną ochronę należy zastosować jeżeli występuje stałe, silne nasłonecznienie.

Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy może ulec degradacji.

Aplikacja

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny systemu tynkarskiego. Wszelkie negatywne uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

Przed nakładaniem masy tynkarskiej powierzchnia ścian pomalowanych podkładem tynkarskim powinna być jednorodna kolorystycznie.

Zaleca się nakładanie tynku z tej samej partii produkcyjnej na całą ścianę. W przypadku różnych partii, należy je ze sobą wymieszać.

W przypadku rozcieńczenia masy tynkarskiej powinno być takie samo na całej obrabianej powierzchni.

Czyszczenie urządzeń i powierzchni

Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.

Zalecenia końcowe

Kolor podkładu tynkarskiego powinien być zbliżony do koloru masy tynkarskiej.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

Nie mieszać z innymi produktami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

Wiadra plastikowe 25 kg

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5°C do +25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanej masy tynkarskiej wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas nakładania masy tynkarskiej należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą.

Uwaga!

Nasze pliki cookie mogą być używane do personalizowania treści i reklam i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.

Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny analitykom oraz mediom społecznościowym.

Akceptuję
Odrzucam