Przejdź do treści

Farba fasadowa

MALPLAST

farba fasadowa

SILIKONOWA

jest wodną kompozycją polimerów silikonowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych zewnętrznych podłoży mineralnych. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące oraz wysoką odporność na zabrudzenia. Powłoka pozwala na swobodną wymianę pary wodnej i oddawanie wilgoci przez podłoże. MALPLAST silikonowa jest bardziej odporna na zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie IR i UV. Powłoka nie jest nasiąkliwa oraz posiada zdolność “samoczyszczenia”. Zwiększona wodoodporność ogranicza możliwości rozwoju grzybów i pleśni.

AKRYLOWA

stanowi wodną kompozycją polimerów akrylowych, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Posiada bardzo dobrą przyczepność do odpowiednio przygotowanych zewnętrznych podłoży mineralnych. Farba posiada bardzo dobre właściwości kryjące. Powłoka pozwala na swobodną wymianę pary wodnej i oddawanie wilgoci przez podłoże. MALPLAST akrylowa nie jest nasiąkliwa oraz jest odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie IR i UV.

KRZEMIANOWA

to wodna kompozycja nieorganicznych i organicznych polimerów, mineralnych wypełniaczy i modyfikatorów. Wyrób charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do odpowiednio przygotowanych zewnętrznych podłoży mineralnych. Dzięki wysokiej zawartości szkła potasowego powłoka posiada zwiększoną paroprzepuszczalność. Podwyższone pH farby wspomaga bioodporność. MALPLAST krzemianowa jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie IR i UV.

Podłoże przed malowaniem farbami fasadowymi powinno spełniać następujące parametry:

– posiadać wysoka spoistość,

– mieć wyrównaną chłonność,

– być oczyszczone z zanieczyszczeń,

– być zobojętnione (redukcja pH),

– być wysezonowane (krystalizacja wapna).

 

Podłoża pod farby fasadowe dzielimy na:

– tynki klasyczne (cementowo-wapienne),

– zaprawy klejowe (w systemach ociepleń lub w innym zastosowaniu),

– strukturalne tynki mineralne nowe,

– strukturalne tynki elewacyjne lub mineralne wysezonowane.

 

Postępowanie:

tynki klasyczne

– dokładne oczyszczenie mechaniczne w przypadku starego tynku,

– gruntowanie preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący (brak spoistości),

– lub gruntowanie preparatem PLASTGUNT uniwersalny (wysoka chłonność),

– lub zmycie słabym strumieniem wody (obniżenie wysokiego pH),

→ zaprawa klejowa

– dokładne oczyszczenie mechaniczne w przypadku zaprawy nakładanej kilka miesięcy wcześniej,

– lub zmycie słabym strumieniem wody przy świeżej zaprawie (neutralizacja wysokiego pH),

tynki mineralne nowe

– zmycie słabym strumieniem wody w celu neutralizacji wysokiego pH,

tynki elewacyjne lub mineralne wysezonowane

– dokładne zmycie wodą wodociągową lub wodą pod wysokim ciśnieniem w zależności od potrzeb.

 

Tak przygotowane podłoże można pomalować odpowiednim kolorem podkładu malarskiego minimum 6 godzin * przed planowanym malowaniem farbą fasadową.

W przypadku dociepleń budynków oraz wypełniania nierówności, podkład lub farbę nakłada się najwcześniej po 7 dniach * od związania zaprawy klejowej.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Przed malowaniem farba fasadowa MALPLAST powinna być dokładnie wymieszana czystym mieszadłem. Dobrze wymieszany wyrób stanowi jednorodny kolorystycznie gęsty płyn bez wtrąceń substancji obcych i żelu.

Farba fasadowa jest przystosowana do nakładania kilkoma technikami.

Technika tradycyjna

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do malowania wałkiem malarskim lub pędzlem. Należy ją nakładać jednokrotnie lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża i zdolności krycia danego koloru. Na podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Kolejne warstwy maluje się w odstępach 6 godzin *, tak aby uzyskać jednorodną kolorystycznie powłokę.

Natrysk HVLP

Przy stosowaniu tej techniki należy dostosować konsystencję farby do potrzeb natrysku (rozcieńczenie wodą maksymalnie do 3%). Po dodaniu wody farbę należy dokładnie wymieszać i dokonać próbnego natrysku.

Natrysk hydrodynamiczny

Przy tej technice należy utrzymywać parametry podane przez producenta urządzenia natryskowego.

 

Niezależnie od zastosowanej techniki, kolejne warstwy maluje się w odstępach 6 godzin *, tak aby uzyskać jednorodną kolorystycznie powłokę. Całkowite schnięcie farby zależy od pogody i wynosi około 12 godzin *.

—-

* dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%

Powierzchnia Zużycie w kg/m²
gładka 0,2 do 0,3
tynk strukturalny 0,3 do 0,4

 

Przy planowaniu rzeczywistego zużycia należy uwzględnić stan podłoża, technikę nakładania, warunki atmosferyczne oraz kwalifikację wykonawcy.

Kolory

W przypadku kolorów wyrównywanie barw zostaje zagwarantowane w ramach tej samej partii produkcyjnej.

Podłoże

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Warunki aplikacyjne

Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas nakładania preparatu i 6 godzin po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C i wyższa od + 25°C. W tym czasie należy chronić zagruntowane powierzchnie przed deszczem, który powoduje wypłukanie preparatu gruntującego.

Niewskazane jest bezpośrednie działanie słońca i silnego wiatru w trakcie prac oraz na świeżo nałożoną warstwę.

Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mróz, jakość warstwy może ulec degradacji.

Aplikacja

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości malowania. Wszelkie negatywne uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

W przypadku gdy nakładana warstwa farby posiada silnie kontrastowy kolor w stosunku do podłoża należy wykonać próby związane z oceną krycia i wydajności.

Jeżeli na skutek kontrastu z podłożem krycie i wydajność są niezadowalające, należy zastosować podkład malarski PRIMERFAS w kolorze zbliżonym do farby fasadowej.

W przypadku zastosowania podkładu malarskiego powierzchnia ścian pomalowanych podkładem powinna być jednorodna kolorystycznie.

Zaleca się malowanie całej ściany farbą tej samej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je ze sobą wymieszać.

W przypadku rozcieńczenia farby powinno być ono takie samo na całej malowanej powierzchni.

W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może spowodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

Czyszczenie urządzeń i powierzchni

Narzędzia i aparaty używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy innych detergentów.

Dodatkowe zalecenia i informacje

Nie mieszać z innymi produktami.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

Wiadra plastikowe 5, 10 i 15 kg

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanej farby fasadowej wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas malowania farbą fasadową należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą.

Uwaga!

Nasze pliki cookie mogą być używane do personalizowania treści i reklam i analizowania ruchu na naszej stronie internetowej.

Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny analitykom oraz mediom społecznościowym.

Akceptuję
Odrzucam